Xem 3 sản phẩm

Thành phần: Tinh chế 100% nguyên liệu từ thiên nhiên cà gai leo 63% , mật nhân 25%, mật ong… 520.000
HÀ THỦ Ô SHINE Thành phần: Tinh chế 100% nguyên liệu từ thiên nhiên Hà thủ ô 70%, Nhân sâm… 520.000
Thành phần: Tinh chế 100% nguyên liệu từ thiên nhiên Tinh nghệ 70%, mật ong 20%, sữa ong chúa 10%… 125.000